Skip to content

GEBRUIKERSVOORWAARDEN, DISCLAIMER EN COOKIEBELEID

Laatste update 2 maart 2020

Gretig Persoonlijke Ontwikkeling

TOEPASSELIJKHEID

Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op al jouw bezoeken aan de website van Gretig Persoonlijke Ontwikkeling en op alle aanbevelingen en/of diensten die middels deze website worden gedaan of verricht. Door deze website www.gretig.nl te gebruiken stem je in met deze disclaimer en gebruiksvoorwaarden.

De informatie op deze website is uitsluitend informatief bedoeld. Je kunt geen rechten ontlenen aan de informatie op deze website. Hoewel Gretig Persoonlijke Ontwikkeling zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan niet worden ingestaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Gretig Persoonlijke Ontwikkeling garandeert niet dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren of vrij zijn van virussen. Gretig Persoonlijke Ontwikkeling wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand.

COOKIEBELEID

Bij het gebruik van de website kan door mij en/of door derden informatie over het gebruik van deze en andere websites worden verzameld, bijvoorbeeld door middel van cookies. Een cookie is een klein bestandje dat met pagina’s van een website wordt meegestuurd en door je browser op de harde schijf van je computer wordt opgeslagen (denk aan IP-adres, het besturingssysteem en de gebruikte internet browser). De website gretig.nl is via cookies gekoppeld aan Google Analytics en Facebook (Facebook-pixel). Hiermee kan worden geanalyseerd hoe lang je op de website bent, welke pagina het meest wordt gelezen en hoe je op deze website terechtgekomen bent. Deze cookies worden beheerd door (respectievelijk) Google en Facebook. Een cookie laat toe dat je browser wordt herkend bij herhaald bezoek aan een website. Een cookie weet niet wie je bent. Jouw naam, adres, leeftijd en andere persoonlijke gegevens zijn niet bekend voor een cookie. Een cookie onthoudt alleen jouw voorkeuren en interesses op basis van je surfgedrag.
Het is altijd mogelijk om cookies uit te schakelen. Houd er dan wel rekening mee dat de website niet optimaal werkt. Gretig Persoonlijke Ontwikkeling gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken voor marketing doeleinden.

In de Nederlandse wet is opgenomen dat er een informatie- en toestemmingsplicht (opt-in) geldt voor het gebruik van cookies. Een opt-in betekent dat Gretig Persoonlijke Ontwikkeling van tevoren toestemming moet vragen om cookies te mogen plaatsen op je computer. Daarom wordt bij het eerste bezoek aan de website een cookiemelding getoond. Je kunt hierin aangeven of je wel of niet akkoord gaat met het gebruik van cookies. Wanneer je geen keuze maakt en ervoor kiest om de website te blijven gebruiken geef je automatisch akkoord voor het plaatsen van de cookies.

INFORMATIE/ AANSPRAKELIJKHEID

De informatie op deze website gretig.nl kan ik zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving wijzigen. Hoewel deze website met grote zorgvuldigheid is samengesteld en steeds onderhouden, kan niet worden ingestaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de informatie. Ik garandeer dan ook niet dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren. Gretig Persoonlijke Ontwikkeling aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid en actualiteit van de informatie op deze website en het (ongestoord) gebruik van deze website, daaronder begrepen schade die het gevolg is van virussen.

EXTERNE LINKS

Op de website van Gretig Persoonlijke Ontwikkeling staan links naar websites van derden. Ik wijs je erop dat ik geen controle heb over deze websites en de veiligheid daarvan en niet aansprakelijk ben voor schade als gevolg van het gebruik of de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites van derden. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico. De informatie op dergelijke websites is door Gretig Persoonlijke Ontwikkeling niet nader beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid.

RECHTEN INTELLECTUEEL EIGENDOM

Alle teksten op de website gretig.nl met uitzondering van daar waar doorverwezen wordt naar andere organisaties mag je vrij gebruiken (mits niet commercieel) met vermelding van gretig.nl als bron. Alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie, waaronder het merk Gretig Coaching, Gretig Persoonlijke Ontwikkeling of gretig.nl, grafisch materiaal en logo’s, is niet toegestaan om te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Ingrid Bijlmakers, eigenaar van Gretig Persoonlijke Ontwikkeling.

Gretig Persoonlijke Ontwikkeling heeft het recht de aangeboden informatie, met inbegrip van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het is raadzaam om regelmatig te controleren of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van deze disclaimer, gewijzigd is.

Op deze disclaimer is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de rechter.

VRAGEN

Heb je vragen of klachten over de site www.gretig.nl neem dan contact op met Ingrid Bijlmakers, eigenaar Gretig Persoonlijke Ontwikkeling, info@gretig.nl of +31 6 12 85 69 39.

Gretig Persoonlijke Ontwikkeling | Ruysdaelhof 7D  5642 JM  Eindhoven